Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
elegist
elegist
['elidʒist]
danh từ
nhà thơ bi thương


/'elidʤist/

danh từ
nhà thơ bi thương

Related search result for "elegist"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.