Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
elegise
elegise
Xem elegize


/'elidʤaiz/ (elegise) /'elidʤaiz/

nội động từ
viết khúc bi thương

ngoại động từ
hoài niệm, khóc (ai) trong khúc bi thương

Related search result for "elegise"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.