Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
electromotor
electromotor
[i'lektrou'moutə]
danh từ
động cơ điện, mô tơ điệnđộng cơ điện

/i'lektrou'moutə/

danh từ
động cơ điện, mô tơ điện

Related search result for "electromotor"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.