Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
electrodeposition
electrodeposition
[i'lektrou,dipɔ'zi∫n]
danh từ
sự kết tủa bằng điện


/i'lektrou,dipɔ'ziʃn/

danh từ
sự kết tủa bằng điện


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.