Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
elbow-grease
elbow-grease
['elbougri:s]
danh từ
sự đánh bóng; sự lau chùi
sự cố gắng, sự ráng sức


/'elbougri:s/

danh từ
sự đánh bóng lộn lên
sự cố sức, sự rán sức; sự làm việc cần cù

Related search result for "elbow-grease"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.