Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
elaborately
elaborately
[i'læbəritli]
phó từ
tỉ mỉ, kỹ lưỡng, công phu; trau chuốt, tinh vi


/i'læbərili/

phó từ
tỉ mỉ, kỹ lưỡng, công phu; trau chuốt, tinh vi

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.