Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
effectualness
effectualness
[i'fektjuəlnis]
danh từ
sự có hiệu lực, sự có giá trị pháp lý


/i'fektjuəlnis/

danh từ
sự có hiệu lực, sự có giá trị (pháp lý)

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "effectualness"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.