Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
effectless
effectless
[i'fektlis]
tính từ
không có kết quả
không hiệu lực, không hiệu quả, không tác dụng
không tác động, không ảnh hưởng; không ấn tượngkhông hiệu quả

/i'fektlis/

tính từ
không có kết quả
không hiệu lực, không hiệu quả, không tác dụng
không tác động, không ảnh hưởng; không ấn tượng


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.