Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
effectiveness
effectiveness
[i'fektivnis]
danh từ
sự có hiệu lực
ấn tượng sâu sắctính hữu hiệu, tính hiệu quả

/i'fektivnis/

danh từ
sự có hiệu lực
ấn tượng sâu sắc

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.