Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
edictal
edictal
[i'diktəl]
tính từ
(thuộc) chỉ dụ, (thuộc) sắc lệnh


/i'diktəl/

tính từ
(thuộc) chỉ dụ, (thuộc) sắc lệnh


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.