Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
ectoblastic
ectoblastic
[,ektou'blæstik]
tính từ
(sinh vật học) (thuộc) lá ngoài


/,estou'blæstik/

tính từ
(sinh vật học) (thuộc) lá ngoài


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.