Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
easy-chair


/'i:zi'tʃeə/

danh từ
ghế có tay dựa

Related search result for "easy-chair"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.