Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
easy street
easy+street
['i:zi,strit]
danh từ
đường phố đông đúc

[easy street]
saying && slang
an easy life, a life with lots of money to spend
Win five million dollars and we'll be on easy street.sống sung túc

Related search result for "easy street"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.