Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
east end
east+end
['i:st'end]
danh từ
khu đông Luân-đôn


/'i:st'end/

danh từ
khu đông Luân-đôn

Related search result for "east end"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.