Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
dyer
dyer
['daiə]
danh từ
thợ nhuộm


/'daiə/

danh từ
thợ nhuộm

Related search result for "dyer"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.