Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
dye-house
dye-house
['daihaus]
danh từ
xưởng nhuộm


/'daihaus/

danh từ
xưởng nhuộm

Related search result for "dye-house"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.