Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
dupeable
dupeable
['dju:pəbl]
Cách viết khác:
dupable
['dju:pəbl]
như dupable


/'dju:pəbl/ (dupeable) /'dju:pəbl/

tính từ
có thể bịp được, dễ bị bịp

Related search result for "dupeable"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.