Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
dumpish
dumpish
['dʌmpi∫]
tính từ
buồn, buồn bã, buồn nản, buồn chán


/'dʌmpliʃ/

tính từ
buồn, buồn bã, buồn nản, buồn chán

Related search result for "dumpish"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.