Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
dumbness
dumbness
['dʌmnis]
danh từ
chứng câm
sự câm lặng đi (không nói)


/'dʌmnis/

danh từ
chứng câm
sự câm lặng đi (không nói)

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "dumbness"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.