Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
dumb piano
dumb+piano
['dʌm'pjænou]
danh từ
đàn pianô câm (để luyện ngón tay)


/'dʌm'pjænou/

danh từ
đàn pianô câm (để luyện ngón tay)

Related search result for "dumb piano"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.