Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
dubitation
dubitation
[,dju:bi'tei∫n]
danh từ
sự nghi ngờ, sự ngờ vực; sự hồ nghi, sự do dự, sự lưỡng lự


/,dju:bi'teiʃn/

danh từ
sự nghi ngờ, sự ngờ vực; sự hồ nghi, sự do dự, sự lưỡng lự

Related search result for "dubitation"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.