Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
drumhead
drumhead
['drʌmhed]
danh từ
mặt trống, da trống
(giải phẫu) màng nhĩ
(hàng hải) đai trục cuốn dây
drumhead court martial
toà án quân sự dã chiến


/'drʌmhed/

danh từ
mặt trống, da trống
(giải phẫu) màng nhĩ
(hàng hải) đai trục cuốn dây !drumhead court martial
(như) court martial

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.