Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
drop-off
danh từ
sự sa sút rõ ràng
dốc thẳng đứngdrop-off
['drɔp,ɔf]
danh từ
sự sa sút rõ ràng
dốc thẳng đứng


▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "drop-off"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.