Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
drop back
drop+back

[drop back]
saying && slang
run slower than before, run further behind
Our horse dropped back to fourth place and lost the race.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.