Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
drop a line
drop+a+line

[drop a line]
saying && slang
write a letter, send a postcard
Be sure to drop us a line from Paris. Tell us about your trip.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.