Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
driveway

driveway
['draivwei]
danh từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) đường lái xe vào nhà (trong khu vực một toà nhà)


/'draivwei/

danh từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) đường lái xe vào nhà (trong khu vực một toà nhà)

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "driveway"
  • Words pronounced/spelled similarly to "driveway"
    drive driveway

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.