Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
dreg
dreg
[dreg]
danh từ
(số nhiều) cặn
to drink (drain) to the dregs
uống cạn
cái bỏ đi
tí còn lại, chút xíu còn lại
not a dreg
không còn tí gì


/dreg/

danh từ
((thường) số nhiều) cặn
to drink (drain) to the dregs uống cạn
cái bỏ đi
tí còn lại, chút xíu còn lại
not a dreg không còn tí gì

Related search result for "dreg"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.