Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
dreamer
dreamer
['dri:mə]
danh từ
người mơ mộng vẩn vơ, người mơ tưởng hão huyền


/'dri:mə/

danh từ
người mơ mộng vẩn vơ, người mơ tưởng hão huyền

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "dreamer"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.