Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
dream-world
dream-world
như dream-land


/'dri:mlænd/ (dream-world) /'dri:mwə:ld/
world) /'dri:mwə:ld/

danh từ
xứ mơ

Related search result for "dream-world"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.