Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
dream-reader
dream-reader
['dri:m,ri:də]
danh từ
người đoán mộng


/'dri:m,ri:də/

danh từ
người đoán mộng

Related search result for "dream-reader"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.