Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
down-draught
down-draught
['daundrɑ:ft]
danh từ
(kỹ thuật) gió hút


/'daun'drɑ:ft/

danh từ
(kỹ thuật) gió lò hút xuống

Related search result for "down-draught"
  • Words contain "down-draught" in its definition in Vietnamese - English dictionary: 
    gió lùa ngụm ly

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.