Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
doughty
doughty
['dauti]
tính từ
(từ cổ,nghĩa cổ); (đùa cợt) dũng cảm, gan dạ; gan góc


/'dauti/

tính từ
(từ cổ,nghĩa cổ);(đùa cợt) dũng cảm, gan dạ; gan góc

Related search result for "doughty"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.