Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
doubling
doubling
['dʌbliη]
danh từ
sự gấp đôi, sự tăng đôi, sự nhân đôi
sự trùng lặp
(kỹ thuật); (ngành dệt) sự chặp đôi, sự xoắn chặp đôi
(sân khấu); (điện ảnh) sự đóng thay thế
sự rẽ ngoặc thình lình
thủ đoạn quanh co;
sự nói quanh co


/'dʌbliɳ/

danh từ
sự gấp đôi, sự tăng đôi, sự nhân đôi
sự trùng lặp
(kỹ thuật); (nghành dệt) sự chặp đôi, sự xoắn chặp đôi
(sân khấu); (điện ảnh) sự đóng thay thế
sự rẽ ngoặc thình lình (khi chạy trốn)
thủ đoạn quanh co;
sự nói quanh co


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.