Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
dorm
danh từ
(thông tục) phòng ngủ tập thểdorm
[dɔ:m]
danh từ
(thông tục) phòng ngủ tập thể


▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "dorm"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.