Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
donor

donor
['dounə]
danh từ
người cho, người tặng, người biếu; người quyên cúng
donor of blood
người cho máu, người hiến máu


/'dounə/

danh từ
người cho, người tặng, người biếu; người quyên cúng
donor of blood người cho máu

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "donor"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.