Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
dogged
dogged
['dɔgid]
tính từ
gan góc, gan lì, lì lợm; ngoan cường, bền bỉ, kiên trì, dai dẳng
it's dogged that does it
cứ bền bỉ kiên trì là thành công


/'dɔgid/

tính từ
gan góc, gan lì, lì lợm; ngoan cường, bền bỉ, kiên trì, dai dẳng
it's dogged that does it cứ bền bỉ kiên trì là thành công

phó từ
(từ lóng) vô cùng, hết sức, rất, lắm, cực kỳ

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "dogged"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.