Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
dizzily
dizzily
['dizili]
phó từ
hoa mắt, choáng váng, chóng mặt


/'dizili/

phó từ
hoa mắt, choáng váng, chóng mặt

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "dizzily"
  • Words pronounced/spelled similarly to "dizzily"
    dazzle dizzily

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.