Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
diversiform




diversiform
[dai'və:sifɔ:m]
tính từ
đa dạng


/dai'və:sifɔ:m/

tính từ
nhiều dạng, nhiều vẻ


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.