Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
distastefulness
danh từ
sự đáng ghét, sự đáng tởmdistastefulness
[dis'teistfəlnis]
danh từ
sự đáng ghét, sự đáng tởm


▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.