Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
dispatch-note
dispatch-note
[dis'pæt∫nout]
danh từ
(thương mại) giấy báo cho biết là hàng đã được gửi đi và đang trên đường đến bên nhận


/dis'pætʃnout/

danh từ
phiếu gửi

Related search result for "dispatch-note"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.