Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
disinflation
disinflation
[,disin'flei∫n]
danh từ
sự giải lạm phát


/,disin'fleiʃn/

danh từ
sự giải lạm phát

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.