Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
disgustful
disgustful
[dis'gʌstful]
tính từ
ghê tởm, kinh tởm; làm ghê tởm, làm kinh tởm


/dis'gʌstful/

tính từ
ghê tởm, kinh tởm; làm ghê tởm, làm kinh tởm


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.