Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
disconcert
disconcert
[,diskən'sə:t]
ngoại động từ
làm rối, làm hỏng, làm đảo lộn (kế hoạch...)
làm mất bình tĩnh, làm bối rối, làm lúng túng, làm luống cuống; làm chưng hửng


/,diskən'sə:t/

ngoại động từ
làm rối, làm hỏng, làm đảo lộn (kế hoạch...)
làm mất bình tĩnh, làm bối rối, làm lúng túng, làm luống cuống; làm chưng hửng

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "disconcert"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.