Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
discomfiture
discomfiture
[dis'kʌmfit∫ə]
danh từ
sự thất bại
sự lúng túng, sự bối rối


/dis'kʌmfitʃə/

danh từ
sự thất bại (trong trận đánh)
sự làm hỏng, sự làm thất bại (kế hoạch); sự hỏng, sự thất bại (kế hoạch)
sự làm bối rối, sự làm lúng túng; sự làm chưng hửng; sự bối rối, sự lúng túng; sự chưng hửng

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.