Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
discombobulate
ngoại động từ
(từ Mỹ, nghĩa Mỹ) làm cho lúng túngdiscombobulate
[,diskəm'bɔbjuleit]
ngoại động từ
(từ Mỹ, nghĩa Mỹ) làm cho lúng túngGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.