Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
disciplinable
disciplinable
['disiplinəbl]
tính từ
có thể khép vào kỷ luật, có thể đưa vào kỷ luật


/'disiplinəbl/

tính từ
có thể khép vào kỷ luật, có thể đưa vào kỷ luật


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.