Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
disaffiliation
disaffiliation
['disə,fili'ei∫n]
danh từ
sự khai trừ, sự đuổi ra khỏi một tổ chức


/'disə,fili'eiʃn/

danh từ
sự khai trừ, sự đuổi ra khỏi (một tổ chức)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.