Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
dirt-cheap
dirt-cheap
['də:t't∫i:p]
tính từ & phó từ
rẻ như bèo


/'də:t'tʃi:p/

tính từ & phó từ
rẻ như bèo

Related search result for "dirt-cheap"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.