Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
dipping-needle
dipping-needle
['dipiη,ni:dl]
Cách viết khác:
dip-needle
['dipni:dl]
danh từ
kim đo độ từ khuynh


/'dipiɳ,ni:dl/ (dip-needle) /dip-needle/
needle) /dip-needle/

danh từ
kim đo độ từ khuynh

Related search result for "dipping-needle"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.