Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
dip-stick
dip-stick
['dipstik]
danh từ
que đo mực nước


/'dipstik/

danh từ
que đo mực nước

Related search result for "dip-stick"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.